There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Medalja

Na svečanoj tribini Društva termičara Srbije, održane 01.07.2021 na Mašinskom fakultetu u Beogradu Društvo termičara Srbije je institucijama i licima dodelilo medalje „Atanasije Stojkovič“ za njihov dvadesetogodišnji doprinos radu društva. Naš Institut je dobio dve medalje. Jednu je dobila laboratorija za termotehniku i energetiku, čiji istraživači su svih ovih godina davali izuzetan doprinos radu društva kroz organizaciju međunarodnih i domaćih konferencija i skupova, naučnih tribina, kroz publikovanje radova, kao i kroz angažovanje u radu rukovodećih tela društva. Drugu medalju dobio je međunarodni časopis Thermal Science, čiji je izdavač naš Institut, i čiji je glavni i odgovorni urednik član laboratorije za termotehniku i energetiku Dr Vukman Bakić, naučni savetnik. Impact faktor ovog časopisa za 2020 iznosi 1,628, a očekuje se da će u ovoj godini premašiti 2. Na donjim slikama prikazan je izgled medalje, rad naše vajarke Drinke Radovanović, kao i izgled dodeljenim nam plaketa.

Zahvalnica Thermal Science 1

Atanasije Stojkovič, čije ime nosi priznanje Društva termičara Srbije, bio je srpski pisac i naučnik, ruski akademik, profesor i rektor univerziteta u Harkovu. Na nagovor Dositeja Obradovića, Stojkovič, rodom iz Rume, napisao je„Fisiku“i tako postao autor prve knjige iz fizike na srpskom jeziku. Takođe je i trotomno izdanje „Fisike“, koja je napisana na slavenoserbskom, dodeljeno dobitnicima.