There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Institu Vinča je proslavio 70 godina uspešnog rada i postojanja u petak 20 aprila u Domu Narodne skupštine Srbije.

 

VLAD9986 Lv