Project code: 37021
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Vršiće se istraživanje, analiza i sistematizacija najnovijih dostupnih podataka o trendovima koji se odnose na različite vrste agenasa za masovno uništavanje (OMU): mikroorganizama, visokotoksičnih hemikalija, nuklearnih i drugih radioaktivnih materijala, kao i metoda za njihovu efikasnu detekciju i karakterizaciju. Biće evaluirani raspoloživi analitički i laboratorijski kapaciteti za karakterizaciju agenasa OMU, u cilju optimalnog iskorišćavanja raspoloživih resursa, i izabrane metode koje će se razvijati za svaku predviđenu oblast. Implementacija ovih metoda će biti u potvrđena i verifikovana. Postizanje ovoga cilja će se, zavisno od specifične oblasti, ostvariti teorijskim modelovanjem, numeričkom simulacijom i/ili eksperimentalnom verifikacijom.

Researchers included into project: Ana Grce, Istraživač saradnik Branislava Savić, Istraživač pripravnik Branko Matović, Naučni savetnikDragana Nikolić, Naučni saradnik Maja Gajić Kvaščev, Naučni saradnikPavle Glodić, Istraživač pripravnikSlobodan Milutinović, Istraživač pripravnik Snežana Jovanović-Ćupić, Naučni saradnikTanja Brdarić, Naučni saradnik Vesna Maksimović, Naučni savetnikZvjezdana Sandić, Asistent