Project code: 45020
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Predmet istraživanja predloženog projekta su različite vrste materijala (izolatori, poluprovodnici, metali) redukovane dimenzionalnosti (0-, 1-, 2-dimenzioni sistemi) koji poseduju visoku apsorptivnost elektromagnetnog zračenja u željenom delu spektra i visoku efikasnost konverzije energije (svetlosna u svetlosnu, svetlosna u električnu i svetlosna u hemijsku). Cilj istraživanja je sinteza nanomaterijala kontrolisane veličine, oblika i površinskih svojstava (tanki filmovi, nanoštapići i nanotube, kvantne tačke) koji mogu da posluže kao polazna osnova za razvoj optoelektronskih naprava, solarnih ćelija i tkanina unapređenih svojstava. Posebna pažnja biće posvećena: dopiranju oksida, silikata i titanata jonima retkih zemalja u cilju razvoja detektora visokoenergetskog zračenja za medicinske dijagnostičke uređaje i prevlaka za povećanje efikasnosti konverzije energije u solarnim ćelijama; modifikaciji površine nanočestica metal-oksida (TiO2), sintezi kvantnih tačaka trokomponentnih halkogenida (I-III-VI2), kao i složenih halkogenida u cilju razvoja solarnih ćelija nove generacije; i optimizaciji tehnološkog postupka površinske modifikacije vlakana nanočesticama TiO2 i plemenitih metala za dobijanje tkanina sa antibakterijskim i antifungicidnim svojstvima, kao i efektom samočišćenja.

Researchers included into project: Bojana Milićević, Istraživač saradnikBojana Šećerov, Viši naučni saradnikDragana Jovanović, Viši naučni saradnikDušan Božanić, Naučni saradnikDušan Sredojević, Naučni saradnikIvana Vukoje, Istraživač saradnikIvana Zeković, Naučni saradnikJadranka Kuljanin-Jakovljević, Viši naučni saradnikJavier Piqueras de Noriega, StranacJelena Papan, Istraživač saradnikJovan Nedeljković, Naučni savetnikJovana Periša, Istraživač saradnikKatarina Vuković, Istraživač saradnikLea Lenhardt, Naučni saradnikLidija Trandafilović, Naučni saradnikMarco Bettinelli, Stranac Marija Radoičić, Naučni saradnikMila Vranješ, Naučni saradnikMilena Marinović-Cincović, Naučni savetnikMilica Antonov, Istraživač saradnikMilica Milošević, Istraživač saradnik Mina Medić, Naučni saradnikMirjana Čomor, Naučni savetnikMiroslav Dramićanin, Naučni savetnikNadica Abazović, Viši naučni saradnikRadenka Krsmanović-Whiffen, Naučni savetnikRadovan Dojčilović, Istraživač saradnikSanja Kuzman, Naučni saradnikSlavica Porobić, Istraživač pripravnikTamara Gavrilović, Naučni saradnikTatjana Savić, Naučni saradnikUna Bogdanović, Naučni saradnikVesna Lazić, Naučni saradnikVesna Vodnik, Naučni savetnikVesna Đorđević, Naučni saradnikVladimir Đoković, Naučni savetnikZoran Šaponjić, Naučni savetnikŽeljka Antić, Viši naučni saradnik