• Project code: 35041
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Projekat „Istraživanje bezbednosti vozila kao dela kibernetskog sistema: Vozač-Vozilo-Okruženje“ predstavlja multidisciplinarni pristup rešavanja kompleksnog problema bezbednosti vozila (automobila u širem smislu, traktora, motocikala, specijalnih vozila-cisterni i sl.). Tokom njegove realizacije primenjivaće se najsavremeniji teorijsko-eksperimentalni pristupi u rešavanju bezbednosno-ek-oloških parametara vozila kao dela kompleksnog sistema „Vozač-Vozilo-Okruženje“. Posebna pažnja će biti posvećena utvrđivanju stvarnog stanja tih parametara voznog parka u Srbiji, zagađenju okoline od vozila, parametrima vozača koji značajnije utiču na bezbednost vozila i njegove ekološke parametre, transportu opasnih materija, alternativnim vrstama goriva i pogona koja će dovesti do manjeg zagađenja okoline, energetskoj efikasnosti motora i sl.