Department of Chemical Dynamics and Permanent Education

Organizational unit number: 060

phone: +381 11  4445 472
e-mail: office.060@vin.bg.ac.rs
director: LJiljana Janković Mandić
website: https://www.vin.bg.ac.rs/060

Projects in the Laboratory: Development and implementation of two novel portable instruments for the analyses of Cultural Heritage: portable scanner XRF and portable XRDDinamika nelinearnih fizičkohemijskih i biohemijskih sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovimaDruštvo, duhovno-materijalna kultura i komunikacije u praistoriji i ranoj istoriji BalkanaIspitivanje i verifikacija metoda za multidisciplinarne forenzičke analize u funkciji neproliferacije oružja za masovno uništenjeNove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenjaOptoelektronski nanodimenzioni sistemi - put ka primeniRazvoj i primena metoda i laboratorijske opreme za ocenjivanje usaglašenosti tehničkih proizvodaRazvoj integrisanih sistema upravljanja štetnim organizmima u biljnoj proizvodnji sa ciljem prevazilaženja rezistentnosti i unapređenja kvaliteta i bezbednosti hraneSinteza, procesiranje i karakterizacija nanostrukturnih materijala za primenu u oblasti energije, mehaničkog inženjerstva, zaštite životne stredine i biomedicineStrengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing QA/QC System for Environmental Radioactivity MonitoringSupporting Air Quality Management (Phase II) Аpportioning Air Pollution Sources on a Regional Scale