Srđan Belošević, Naučni savetnik

v1belose@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-834

Soba: Lab 140, zgrada br. 7, soba br. 115

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za termotehniku i energetiku

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                  English  cv icone

Ključne reči: matematičko modeliranje, turbulencija i sagorevanje, ugalj, energetski kotlovi, redukcija emisije.

Keywords: numerical modeling, turbulence and combustion, coal, utility boilers, emission reduction.