Jadranka Labus, Istraživač saradnik


Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje