Aleksandar Đurđević, Viši stručni saradnik

acadjur@vin.bg.ac.rs
telefon 011/2453-341

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Centar za protiveksplozionu zaštitu