Dejana Popović, Istraživač saradnik

dejana@vinca.rs
telefon 011/630-8430

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Biro za sertifikaciju