Miroslav Tufegdžić, Stručni savetnik

tufe@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-136, 011/2450-156

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Centar za protiveksplozionu zaštitu