Ana Grce, Stručni saradnik

grce@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-296

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju