Tanja Brdarić, Naučni saradnik

tanja.brdaric@vin.bg.ac.rs

telefon 011/3408-534

Soba: Lab 050, zgrada br. 31, soba br. 13

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                   English  cv icone

Ključne reči: Zaštita životne sredine, Analitička hemija, instrumentalne metode, antiradikalska aktivnost.

Keywords: Environmental Protection, Analytical chemistry, instrumental methods, antiradical activity.