Dušan Sredojević, Naučni saradnik

dusanmcrae@yahoo.com
telefon 011/3408-193

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku