Milica Antonov, Istraživač saradnik

mantonov.dr@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-859

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku