Dušan Nikezić, Naučni saradnik

dusan@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-757, +381 64 8505027

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan