Sanja Krstić, Istraživač saradnik

ssanjak@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-730

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za materijale

Curriculum Vitae:   Serbian   cv icone

                                     English    cv icone

 

 

Projekti na kojima je istraživač angažovan