Filip Aksentijević, Istraživač pripravnik

filipaksentijevic@vinca.rs
telefon 011/3408-835

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za termotehniku i energetiku