Dragana Trajković, Istraživač pripravnik

dragana_986@yahoo.com
telefon 011/3408-768

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje