Emilija Glavonić, Istraživač pripravnik

E-mail: eglavonic@gmail.com

Soba: Lab 090, zgrada br. 26, soba br. 16

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                  English  cv icone

Ključne reči: molekularna psihijatrija, ekstinkcija straha, neuroplastičnost, glutamatna signalizacija.

Keywords: molecular psychiatry, fear extinction, neuroplasticity, glutamate signaling.