Aleksandar Karakašević, Stručni savetnik

karakas@vin.bg.ac.rs

tel: 011/3408-522

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju