Jasna Stevanović, Asistent Univerziteta u Kragujevcu