Gordana Milutinović Dumbelović, Spoljni saradnik

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fiziku