Marija Ječmenica Dučić, Naučni saradnik


Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju