Milena Pijović, Istraživač pripravnik


Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju