Aleksandar Krstić, Istraživač saradnik

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju