Aleksandar Krstić, Istraživač pripravnik

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju