Bojan Janković, Viši naučni saradnik

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju