Andrija Savić, Stručni savetnik
pozicija
email@vinca.bg.ac.rs
telefon

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje