Aleksandar Dragutinović, Istraživač pripravnik

aleksandar.dragutinovic@vin.bg.ac.rs
telefon: 011/3408568

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Centar za motore i vozila