Andrea Kojić, Istraživač pripravnik

email@vinca.bg.ac.rs
telefon

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine