Vasil Koteski, Naučni savetnik

vkotes@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-354

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku