Mirjana Milić, Naučni saradnik

mikac@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-716

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materije

Projekti na kojima je istraživač angažovan