Srđan Stavrić, Istraživač saradnik


Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materije

Projekti na kojima je istraživač angažovan