Ivana Cvijović-Alagić, Naučni saradnik

ivanac@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-606

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za materijale