Romana Masnikosa, Viši naučni saradnik


romana@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-872

Soba: Lab 050, zgrada br. 31, soba br. 10

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                  English   cv icone

Ključne reči: glikozilacija proteina, fosfolipidna biohemija, medicinska neorganska hemija, biofizička hemija makromolekula.

Keywords: protein glycosylation, phospholipid biochemistry, medicinal inorganic chemistry, biophysical chemistry of macromolecules.