Aleksandra Bondžić, Istraživač saradnik

aleksandrab@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-636

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju