Vesna Vasić, Naučni savetnik

evasic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-287

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju