Ivana Zeković, Naučni saradnik

ivanazekovic@gmail.com

telefon 011/3408-600 

Soba: Lab 030, zgrada br. 61

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                   English  cv icone

Ključne reči: optička spektroskopija, fluorescenca, biologija, hrana.

Keywords: optical spectroscopy, fluorescence, biology, food.