Branislava Gemović, Naučni saradnik

gemovic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-471

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za bioinformatiku i računarsku hemiju