Andrijana Stanisavljević, Istraživač pripravnik


Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju