Dragana Filipović, Viši naučni saradnik

dragana@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-763

Soba: Lab 090, zgrada br. 26, soba 19

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                   English  cv icone

Ključne reči: socijalna izolacija, depresija, neurofarmakologija, mozak pacova, proteomika.

Keywords: social isolation, depression, neuropharmacology, rat brain, proteomics.