Harisa Ferizović, Istraživač pripravnik

harisa@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-688

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju