Ana Valenta-Šobot, Viši stručni saradnik

ana_v.s@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-565

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju