Bogomir Dimitrijević, Naučni savetnik

bogomird@yahoo.com
telefon 011/3408-242

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku

Projekti na kojima je istraživač angažovan