Danijela Horak, Istraživač pripravnik


Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za termotehniku i energetiku