Milan Rajković, Naučni savetnik

milanr@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-203

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za termotehniku i energetiku