Miroslav Anđelković, Istraživač pripravnik

mandjelkovic@vinca.rs
telefon 011/3408-551

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za termotehniku i energetiku