Slobodan Maletić, Naučni saradnik

supersloba@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-551

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za termotehniku i energetiku