Aleksandra Dimitrijević, Naučni saradnik

daleksandra@vinca.rs
telefon 011/3408-373, 011/3408-650, 011/3408-440

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju

Projekti na kojima je istraživač angažovan