Aleksandar Ćirić, Naučni saradnik

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan